Aquest lloc web fa servir cookies. Si hi segueix navegant considerarem que n’està acceptant el seu ús. Més informació sobre les cookies

Oferta educativa

L'Escola és un centre públic d'ensenyament musical estructurat en ensenyament reglat i no reglat.

REGLAT:

En els ensenyaments reglats hi ha tres nivells:

inicialInicial:
és la primera presa de contacte de l'alumnat amb la música. Consta de dos cursos i les classes es realitzen al migdia en el mateix centre de primària (CEIP Sant Jordi). Es destina a l'alumnat de 4 a 6 anys.Es treballen elements de ritme, cos-moviment, afinació, audició, oïda, cançons per a infant i principi de notació musical.

elementalGrau Elemental:
Consta de sis cursos de 6 a 12 anys. L'últim curs s'anomena Pas de Grau ja que et prepara per a un examen que es pot cursar a qualsevol conservatori de Catalunya per accedir al Grau Professional. En el Grau Elemental, l'alumnat adquireix coneixements sobre tots els aspectes que envolten el fet musical: lectura, afinació, ritme, oïda, audició i teoria així com també la pràctica instrumental individual i en grup.

profesionalGrau Professional:
Consta de sis cursos, tot i que és recomanable cursar els dos últims en algun conservatori. De 12 a 18 anys. En el grau professional, l'alumnat adquireix una major solidesa en tots els àmbits musicals: instrument, llenguatge musical, harmonia .. amb el temari de curs regulat pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat.

VEURE PROGRAMA D'ENSENYAMENTS REGLATS 

NO REGLAT:

no relgatEls ensenyaments no reglats estan dirigits a l'alumnat que hagi finalitzat el Grau Elemental i no vulgui continuar amb el Professional, o bé per a alumnes que volen seguir un ritme d'aprenentatge individualitzat i particular.

En els ensenyaments no reglats s'inclou l'aula de modern de l'Escola de Música que permet acollir un ventall més ampli d'alumnat.

Els horaris seran a conveniència de l'alumnat i s'incentivarà i promourà la creació de petits grups de cambra, combos o grups de llenguatge musical.

A continuació es detalla la dedicació horària corresponent a cada curs dels ensenyaments reglats i no reglats, així com una taula amb el claustre de professors i les disciplines que imparteixen a l'Escola de Música.

VEURE PROGRAMA D'ENSENYAMENTS NO REGLATS